Hej!

På förekommen anledning känner jag mig manad att delge församlingen två

saker gällande de flesta hojar:

1) Har Ni Dyna 3000 monterat (motsv) så kolla inställningen själva och

förvissa Er om val av rätta kurvor och värden! Jag hittade en något konstig

inställning häromsistens på en hoj som skulle ha haft standardinställning!

2) Har man en förgasare med TPS (Throttle Postion System) och byter till en

utan TPS och hojen har Dyna 3000 så följ anvisningarna för Dyna 3000. Det

vill säga att för t.ex. Wildarna att TPS:n skall informera tändsystemet att

trotteln står i max öppet läge. Utan Dyna 3000 tvärtom=stängt!

Skruva lugnt!

Cay