De här figurerna har jag hämtat från en Holländsk Wild Star klubb som Maths Johansson har hittat på internet. De är en bra beskrivning på hur vi skall åka kortege och är ett komplement till dokumentet "Att köra motorcykel i grupp"

Fig 1   beskriver säkerhetszonen vi skall hålla till andra förare, sick-sackformationen och att ledaren åker längst ut mot mitten, samt att vi har en utsedd kö mc som åker sist o fångar upp problemen som uppstår.

Fig 2  beskriver hur man fyller på bakifrån i ledet om en lämnar kortegen.

Fig 3 beskriver hur man samlar ihop ledet vid ett stopp eller trafikljus, sedan fortsätter man sick sack körningen.

Fig 4 beskriver hur man vid en vänstersväng kan åka ut o blockera trafiken för att släppa fram hela kortegen på ett smidigt sätt. Det kanske inte är riktigt  lagligt men har praktiserats i många korteger i landet. Ledaren stannar i korsningen, sätter upp två fingrar med högerhanden  o de två närmaste MC förarna åker fram o blockerartrafiken i båda riktningarna. När alla åkt förbi lägger sig dessa båda förare sist.

Fig 5 beskriver hur man vid en högersväng kan åka ut o blockera trafiken från vänster. Ledare sätter upp ett finger med högerhanden och nästa MC åker o blockerar trafiken från vänster.