Hej alla Illustra!

Jag har kollat lite vad gäller försäkringar för våra klenoder och detta mina Vänner manar till eftertanke!

Det finns ju enkelt sagt 3 typer av försäkringar idag som är intressanta:       

A) Basförsäkring

 B) Märkesförsäkring 

C) Senior eller motsvarande

 

De uppgifter som jag relaterar till är mina egna ingångsvärden vad gäller ålder, hoj (Wild Star) och var jag bor. Följande försäkringsbolag har jag pratat med: Länsförsäkringar (Yamaha Power Insurance), If, Trygg-Hansa, Bil o Mc och Folksam. Då det gäller självriskerna så är det ganska lika, dock HD-ägare se upp med vad som står i respektive villkor, If har två självrisker, 3000 resp. 6000 Som på verkar premien. Men grejen gäller om erxtrautrustning ersätts till det belopp som är relevant?

I de s.k. Seniorförsäkringarna finns ett tak på 15.000:-! Det gäller Länsförsäkringar och Bil o Mc i alla fall. Sedan finns det i villkoren krav vad gäller skyddsutrustning, förvaring nattetid osv saker som skiljer Seniorförsäkringar (motsv) och basförsäkringar. Generellt sagt så har basförsäkringarna inga eller få begränsningar.

 

Här en enkel sammanställning på premier och om det finns tak för x-trautrustning:

 

Bolag                     Försäkring                   Premie helår+helförs.                     Tak +x-utr.

 

Länsförs (Yamaha)        Senior               1428:-                                             15.000:-

        "-"                             Bas                    2993:-                                             Inget

Bil o Mc                                                       1143:-                                            15.000:-

If                                       Bas                    2447:- (6000:- självrisk)               Inget

                "-"                                                 2700:- (3000:- självrisk)               Inget

Trygg-Hansa                   Bas                   1599:-                                               Inget 

Folksam                           Bas                   3615:-                                            Inget

 

Det här är bara en liten koll på bolagen ,men, det jag menar är att se över era försäkringsskydd vad gäller x-utrustning o.s.v. En bra grej för Er med dyra försäkringar har If att erbjuda. För en avgift på 17:-/mån+ordinarie premie  så kan Ni ställa av och på över dagen om Ni vill, alltså bra väder=idag åker vi hoj=ställ på, hemma på kvällen=ställ av!

Behöver jag säga att jag byter till Trygg-Hansa! Jag har betydligt mer lulllull på Wilden än för 15.000:-!

 

Cruisa lugnt

Cay